Till startsidan
Välj ett nummer!



Läs #xx/XXXX
Hej igen! Nu kan du läsa alla gamla och nya artiklar så länge webb­läsaren är öppen. Om det här är din enhet (och inte till exempel en offentlig dator) kan du välja att spara inställningen. Du kommer då att kunna läsa alla artiklar i den här webb­läsaren så länge din prenumeration är aktiv.

Fortsätt
Spara och fortsätt
Du som får Magasinet Television i brevlådan ska förstås kunna läsa tidningen var du vill. Fyll i den mejl­adress du använde när du tecknade prenumerationen så får du en länk för att kunna läsa artiklarna digitalt!

Inte prenumerant?
Jag vill prenumerera!
Om du lägger till tidningen som en "app" kan du fort­sätta läsa där du slutade senast, även när du inte har till­gång till internet. Klicka på mitten­knappen i Safari-menyn här nedanför (du kan behöva klicka högst upp för att den ska synas) och välj 'Lägg till på hemskärmen'!Tror du att fler skulle uppskatta artikeln? Använd länken nedan!
Delade artiklar är tillgängliga för alla under två veckor, oavsett om du delar på Facebook, Twitter eller skickar en länk.

Din prenumeration verkar ha gått ut eller så behöver du aktivera den här webb­läsaren igen (du kan bara läsa Magasinet Television digitalt på tre enheter samtidigt).Länken är för gammal. Delade artiklar är bara till­gängliga i sin helhet för icke-prenumeranter under två veckor. Tyvärr.

Jag vill prenumerera!
Magasinet Television #3
I äldre versioner av Internet Explorer kan mycket se knasigt ut. Tyvärr.

Georgia Arnoldgeorgia arnold producent”vi förändrar hurunga pratar om sex” En av Afrikas popu­läraste såp­operor har visat sig vara en effektiv metod för att öka med­vetenheten om hiv. Georgia Arnold, exekutiv produ­cent för ”Shuga”, för­klarar hur serien lyckas engagera Afrikas unga utan att vifta med pek­pinnar.

För­klara ”Shuga” för någon som inte känner till serien!– ”Shuga” är en del i en större kampanj för att sprida kunskap i sex- och samlevnads­frågor. De första två säsongerna spelades in i Nairobi, Kenya. Inför den tredje säsongen förlade vi både produktion och handling till nigerianska Lagos, ett av de länder som är hårdast drabbade av hiv i världen. Serien visas på MTV och följer unga människor i deras vardag och kärleksrelationer. Ett på många sätt typiskt ungdoms­drama alltså, men med ett viktigt tema.Vilken är din roll i produktionen?– Jag började på MTV för 20 år sedan. 1998 startade jag Staying alive, en fri­stående stiftelse som stöttas av kanalen. Stiftelsens syfte är att sprida kunskap i hiv­relaterade frågor, vilket även är huvud­syftet med ”Shuga”. I dag är jag exekutiv produ­cent för serien och sam­tidigt vd för Staying alive. ”Shuga” har visats i 84 kanaler världen över. Hur har serien blivit en sådan fram­gång?– ”Shuga” hanterar verkliga och djupt rotade samhälls­problem på ett rakt och upp­riktigt sätt, utan att stigmatisera. För att nå så många som möjligt erbjuds den gratis till andra kanaler, dess­utom har den ett gott rykte om sig att locka kontinentens främsta talanger. Lupita Nyong’o, som fick en Oscar för ”12 years a slave”, var med under de första två säsongerna och under senaste säsongen arbetade vi med den nigerianske för­fattaren och dramatikern Biyi Bandele (”Burma boy”, ”En halv gul sol”).På vilket sätt är en tv-serie rätt medium för att sprida kunskap om sex- och samlevnad?– Tv har makten att engagera sin publik på ett person­ligt och känslo­mässigt plan. För att åstad­komma en verklig för­ändring räcker det inte med att infor­mera, vi måste också påverka beteenden. Den processen för­söker vi upp­muntra genom ”Shuga”, och få unga att bli medvetna om de möjlig­heter de har att påverka sin situation och vilka konsekvenser som följer om de inte bryr sig. Visionen är att för­ändra hur unga talar om och prakti­serar sex, inte bara i Nigeria utan över hela världen.Sådant tenderar ibland att upp­levas som förmyndigande, särskilt när man talar till en ung mål­grupp. Hur balanserar ni mellan att infor­mera och sam­tidigt kännas äkta – att vara en sorts ”Beverly Hills 90210”?– MTV är ett enormt starkt varu­märke och har makt att driva utvecklingen. Det bästa sättet att kommunicera med unga människor tycker vi är genom unga människor. Vi har tagit in artister som Iyanya, Ice Prince och Tiwa Savage som alla är stora i Nigeria. ”Beverly Hills” är en utmärkt jämförelse, vi för­söker att väva in budskap om att låta testa eller skydda sig men sam­tidigt upp­levas som relevanta och autentiska.I tredje säsongen kom karaktären Rayban ut som bög, vilket skapade kontroverser. Hur tar man upp ämnen som homo­sexualitet när det i vissa länder till och med är olagligt?– Vårt mål är inte bara att upplysa utan också att upp­muntra ärliga och öppna diskussioner. Då måste vi röra oss över hela spektrat och våga bryta tabun. Vi kände att vi inte kunde ignorera homo­sexualitet och arbetade därför nära olika myndig­heter för att hålla oss inom lagens riktmärken.Vilken påverkan har ”Shuga” haft?– Vi hör dagligen av tittare som berättar om hur de har inspirerats att låta testa sig, eller som efter att ha sett serien med sina för­äldrar har kunnat prata med dem om frågor som de aldrig tidigare har diskuterat. Ser man till tittar­siffror så slår de genom taket och seriens skåde­spelare har blivit ansikten som alla i Nigeria känner igen. Mer detaljerade under­sökningar från de första två säsongerna, som produ­cerades i Kenya, visar att ”Shuga” har haft en positiv effekt på hur unga människor ser på risken att drabbas av hiv. Så ”Shuga” gör skillnad.

”Shuga” går att se på shuga.tv och ­finansieras av bland andra Bill och Melinda Gates stiftelse. MTV staying alive får stöd av till exempel FN, H&M och före­taget Björn Borg. I en syd­afrikansk studie ansåg två av tre att de låg utanför risk­zonen för att drabbas av hiv. Antalet halve­rades efter att de svarande hade sett serien. Efter en diskussion sjönk siffran till fem procent.

Tonårsproblem. Malaika (Leonora Okine) och Sophie (Dorcas Shola Fapson) från Ghana respektive Benin blir vänner på universi­tetet i Lagos och delar varandras glädje och bekymmer. I höst sänds en version av serien i radio sam­tidigt som en serie­bok med fokus på våld i hemmet ges ut i områden med låg läskunnighet.


Vill du läsa mer?
Vi väljer att ta betalt för journalistik men som prenumerant kan du läsa hela tidningen digitalt. Att aktivera tjänsten tar mindre än en minut och du behöver inte komma ihåg några krångliga lösenord.

Jag vill prenumerera!
Jag är redan prenumerant
(Resten av texten är endast tillgänglig för prenumeranter)

Vill du slippa att rulla i texten? Dubbel­klicka i artikeln, ju längre ned desto snabbare går det!
Dra med fingret över sidan för att bläddra i tidningen!