Till startsidan
Välj ett nummer!Läs #xx/XXXX
Hej igen! Nu kan du läsa alla gamla och nya artiklar så länge webb­läsaren är öppen. Om det här är din enhet (och inte till exempel en offentlig dator) kan du välja att spara inställningen. Du kommer då att kunna läsa alla artiklar i den här webb­läsaren så länge din prenumeration är aktiv.

Fortsätt
Spara och fortsätt
Du som får Magasinet Television i brevlådan ska förstås kunna läsa tidningen var du vill. Fyll i den mejl­adress du använde när du tecknade prenumerationen så får du en länk för att kunna läsa artiklarna digitalt!

Inte prenumerant?
Jag vill prenumerera!
Om du lägger till tidningen som en "app" kan du fort­sätta läsa där du slutade senast, även när du inte har till­gång till internet. Klicka på mitten­knappen i Safari-menyn här nedanför (du kan behöva klicka högst upp för att den ska synas) och välj 'Lägg till på hemskärmen'!Tror du att fler skulle uppskatta artikeln? Använd länken nedan!
Delade artiklar är tillgängliga för alla under två veckor, oavsett om du delar på Facebook, Twitter eller skickar en länk.

Din prenumeration verkar ha gått ut eller så behöver du aktivera den här webb­läsaren igen (du kan bara läsa Magasinet Television digitalt på tre enheter samtidigt).Länken är för gammal. Delade artiklar är bara till­gängliga i sin helhet för icke-prenumeranter under två veckor. Tyvärr.

Jag vill prenumerera!
Magasinet Television #4
I äldre versioner av Internet Explorer kan mycket se knasigt ut. Tyvärr.

Serier: realityserier: reality”reality har sammavärde som fiktion” Christian Barcellos, reality­ansvarig på Fox, ser tv:s mest utskällda genre som ett viktigt samhälls­verktyg med rötter i antiken. Han är i Sverige för att lansera världens tredje största tv-kanal och hitta till­baka till mediets kreativa gyllene år – genom att åka Finlandsbåt.

Vad går ditt arbete ut på?– Jag ansvarar för unscripted entertainment (verklighetsbaserad under­hållning) för Fox utanför USA. Det innebär ungefär 180 marknader och nästan dubbelt så många kanaler. Överallt möter jag upp­fattningen att vi ­amerikaner med våra resurser har så mycket möjlig­heter, men jag menar att kreativiteten frodas av begränsningar. Det finns ett nytänkande i till exempel Latinamerika, Asien och Nord­europa som vi vill förstå och inspireras av. Fox har funnits i Norge och Finland i ett par år och nu är det äntligen dags för Sverige, som produktions­mässigt har en lång reality­tradition med mycket talang och många oberoende produ­center. Det är jätte­spännande!Vad tar Fox med sig som vi saknar?– Egentligen skulle jag vilja avvakta med att svara, vad vi gör föds ur den marknad vi kommer till. När det gäller fiktion kan vi visa avsnitt av våra serier bara några minuter efter att de sänts i USA, vilket gör att tittare oavsett var de bor kan följa och diskutera handlingen med varandra sam­tidigt. Något sådant kan ingen annan göra, jag har själv suttit på Twitter medan jag sett ”The walking dead” och tycker att det är en enormt häftig utveckling. När det där­emot handlar om den pussel­bit jag ansvarar för, det verklighets­baserade, är jag inte här för att pracka på Sverige någon­ting utan för att bidra med erfaren­het. För första gången tror jag att vi är till­baka i samma situation som då filmen utvecklades, då länder och kulturer bidrog på olika sätt. Kostnaderna gjorde att mycket sedan koncentrerades till USA, som hade en inflyttning och så att säga globaliserades i sig självt, men nu har tekniken på riktigt demokratiserat kreativiteten. Jag älskar verkligen den utvecklingen, och Fox ambition att vara en del av den.Vilka utmaningar ställer utvecklingen på dig som tv-skapare?– Som professionella berättare är det vårt ansvar att till­föra en nivå av disciplin och expertis, att göra en bra produktion och garantera att det vi gör är värt tiden det tar att se det. Som kreativ person är det en otroligt spännande tid, även om de kanske inte känner samma entusiasm på affärssidan.Innan du började på Fox var du bland annat med om att ta fram ”Real house­wives”, och nu ansvarar du globalt på kanalen för en genre som har ett ganska dåligt anseende. Vad ser du i reality som andra inte ser?– Att verklig­heten över­träffar dikten är ett slitet uttryck av den anledningen att det är sant. De bästa tv-ögon­blicken har skapats genom oväntade händelser, genialiteten ligger i för­mågan att våga utnyttja slumpen. Många tror att det är en budget­fråga att vi gör mycket som inte är fiktion, men för mig är det verklighets­baserade en form av under­hållning med samma värde som den fiktiva. Det är därför jag ogillar begreppet reality. Skåde­spelare agerar som om karaktärens känslor vore deras, medan verkliga människor låter sina egna känslor komma fram. Att inte kapsla in det äkta, det egna, kanske inte berör så mycket intellektuellt men desto mer känslo­mässigt. Skvaller står inte heller högt i kurs, men ur ett antropo­logiskt perspektiv har det alltid varit ett verktyg för ett sam­hälle att nå konsensus om hur vi ska bete oss mot varandra och kunna utvecklas som grupp. Den här sortens tv fyller den funktionen.Vilka ingre­dienser är viktiga för bra reality?– För mig är bra karaktärer alltid viktigast, unika person­ligheter som kan uttrycka känslor på ett intressant och oväntat sätt. Dem placerar vi i en tydligt definierad verklighet, som ett hus eller en fiske­båt i Nordatlanten, där tittaren vet vad som gäller och är medveten om när någon närmar sig gränsen till vad som inte är accepterat i den världen. Sam­tidigt är alla delar under­ordnade berättelsen. Det brukar sägas att det bara finns ett fåtal historier som någon­sin berättats, som kampen mot det onda eller olycklig kärlek, vilket går till­baka till Aristoteles. Många produ­center blir uttråkade och söker något nytt, men jag ser det som modern konst: Det som fungerar bygger på en ömse­sidig med­vetenhet om vad konsten i så fall bryter emot.Produ­centen bakom en av de tidiga reality­serierna, ”The real world”, har sagt att den första säsongen var unik i det att del­tagarna inte var bekanta med genren. I dag har människor vuxit upp med reality och agerar därefter. Hur behåller man autenticiteten?– Ofta görs miss­taget att vilja gå till­baka i stället för att acceptera att dynamiken för­ändras. Vår första säsong av ”The real house­wives of New York City” gick väldigt bra, och vi hade etablerat tydliga karaktärer med en god och en ond hemmafru. I glappet inför andra säsongen hamnade de i luven på varandra och bråkade öppet genom medierna. Vi hade långa diskussioner om hur vi skulle hantera det. Skulle vi ta vid där första säsongen slutade, låta dem agera som om de vore vänner och sedan åter­skapa bråket mellan dem? Jag envisades med att vara öppna med vad som hänt, att bryta den fjärde väggen som man brukar tala om. Så vi inledde säsongen med tidnings­klipp som för­klarade vad som hänt. Marknads­avdelningen trodde att vi tog död på serien eftersom vi gjorde tittarnas favorit till ond, men jag tror att alla kan relatera till att någon när­stående plötsligt visar en sida som vi inte tycker om. Det var också en form av transparens, det här är en resa där saker för­ändras och vi kan inte styra hur. Ungefär sam­tidigt gjorde MTV det motsatta med upp­följaren till ”Laguna beach”, där tjejerna blivit super­stjärnor sam­tidigt som de i tv fram­stod som vanliga skolflickor. Äkt­heten för­svann, och i slut­ändan lades serien ned medan ”Real house­wives” slog rekord efter rekord.Vad har ni funnit i det nordiska som har kunnat ses i finska eller norska Fox?– I Finland lanserar vi just nu en serie om en grupp telefon­försäljare, vilket är ett av världens mest otack­samma yrken. De som blir upp­ringda kan vara riktigt elaka och, förlåt, det blir riktigt bra tv. I USA är det ett jobb för de som inte har något annat val, men här upp­lever jag att unga människor har fler möjlig­heter. Det ger en annan dimension, hur lockar man dem då att ta världens värsta jobb? Före­taget vi följer har ett kontor i Malaga, det uppstår konkurrens och relationer mellan de som jobbar. Den dimensionen skulle inte finnas i USA. Efter den här inter­vjun ska jag till kontoret i Helsingfors. I vanliga fall skulle jag väl ha flugit, men jag har ju hört om ”Färjan”. Jag vill uppleva den på riktigt, och möta de som ska bli vår publik. För­hoppnings­vis kan jag lära mig något på Finlands­båten som jag kan ta med mig vidare.

Ute i verklig­heten. Christian Barcellos rekryterades till Fox från ­amerikanska Bravo med frågan om han ville fort­sätta att utveckla reality­genren, men med världen som arbetsfält. Ett år senare har upp­draget fört honom till Sverige.

13 Emmy­nomineringar har Christian Barcellos samlat på sig under sina 15 år i branchen. Tre gånger har han tagit emot priset, senast för ”Inside the actor’s studio” och ”Fab 5”.

Reality­genren inne­håller olika grad av tävlings­moment och redaktionell kontroll. Det finns en lång rad mer eller mindre veder­tagna svenska namn på undergenrer, som, livsstilsserie, yrkessåpa, gör om-serie och gå ned i vikt-tävling.

Fab 5 (Bravo) ”Under min tid på Bravo arbetade jag med serien om hetero­sexuella män som stylas av fem homo­sexuella. Det var kontro­versiellt. Det vi gör ska skapa reaktioner, inte likgiltighet. Alltför många håller sig till mitt­fåran för att inte riskera någon­ting.”

The real house­wives of New York City (Bravo) ”När Jill (tvåa från vänster) och Alex (längst till höger) blev osams inför andra säsongen valde vi att vara transparenta. I dag är det vanligare att göra som vi gjorde då.”

Siberia (NBC) ”Det finns exempel som försökt dra nytta av både det verklighets­baserade och det fiktiva. ’Siberia’ ser ut som en vanlig reality­serie, där deltagare ska över­leva i den ryska vild­marken, men alla är skåde­spelare. Jag tror att det förvirrar tittarna när det inte är äkta.”

Färjan (Kanal 5) ”Min finska kollega har beskrivit serien. I kväll kommer vi ta Finlands­båten för att möta de som ska vara vår publik. De finns inte på planerings­möten i Stockholm eller Helsingfors. Sedan ska jag se hur serien står sig mot vad jag upplevt.”

Fox började sända i USA 1986 och räknas som världens tredje största tv-nätverk. Fox har funnits i Norge sedan 2011 och i Finland sedan 2012. I Sverige fanns sedan tidigare Foxägda National geographic channel, innan sänd­ningarna av flagg­skeppskanalen inleddes den 22 september. Rättig­heterna till den hittills största fram­gången inter­­nationellt, ”The walking dead”, ägs i Sverige av SBS. Stor­satsningen ”Wayward Pines”, med bland andra Matt Dillon, kommer där­emot att visas på svenska Fox.


Vill du läsa mer?
Vi väljer att ta betalt för journalistik men som prenumerant kan du läsa hela tidningen digitalt. Att aktivera tjänsten tar mindre än en minut och du behöver inte komma ihåg några krångliga lösenord.

Jag vill prenumerera!
Jag är redan prenumerant
(Resten av texten är endast tillgänglig för prenumeranter)

Vill du slippa att rulla i texten? Dubbel­klicka i artikeln, ju längre ned desto snabbare går det!
Dra med fingret över sidan för att bläddra i tidningen!