Magasinet Television är Sveriges enda tidskrift om tv och har ambitionen att med nyfiken­het och gott humör möta och förstå de människor som skapar vårt största medium och påverkar vår samtid. Tidningen ges ut av det oberoende för­laget Heja Ferdinand och finansieras av läsare och redaktionen själv. Redaktionen består av Emmeli Lundberg, Philip Wallin och Calle Bäckström (ansvarig utgivare). Citera oss gärna, men ange källa. Kontakt red (snabel-a) magasinet-television.se.

Pressbilder på redaktionen. Ange alltid fotograf Karin Oleander.

Tidningsomslag: 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 1/2015